Adferdsstudie

Vi lever et aktivt friluftsliv der hundene har sin arbeidsplass. Vi har et lite oppdrett av Alaskan Malamute, Samojed og Siberian Husky

Kennel Vinterborgen

Atferdsstudie av hundeflokken på Vinterborgen

Bachelor oppgave 2013

Det vil komme mer oppdatering etterhvert:)

Hanne, Linda og assistenten Marianne observerer. Foto tatt gjennom vinduet:)

Oppgaven er slik:

Ulv og hund en sammenligning av atferd.

Er hunden så langt fra ulven som vi kanskje tror den er?

Problemstilling

Vi har valgt fire ulike situasjoner som vi vil sammenligne. Disse har vi valgt ut fra hva som er mulig å gjennomføre og enklest å få likt hos alle grupper, og det er situasjoner der vi tror det vil være en forskjell. De fire situasjonene er foring, møte med kjent person, møte med fremmed person og reaksjon på et ukjent objekt, vokalisering under disse registreres også.

Vi har valgt å teste følgende hypoteser i forhold til situasjonene:

”Ulvene en klarere rangstige enn det hundene har i forbindelse med foring”

”Hundene er mer knyttet og mer intens i forhold til sin eier/passer enn ulvene er”

”Ulven er mer sky og skeptisk enn hundene”

”Ulvene vil ha en lengre tilnærming til fremmede objekter enn hundene, og er mer uinteressert”

”Hunder bruker generelt mer lydytringer enn ulver gjør”

Til nå har vi bare gjennomført studiet en gang, på EKT Langedrag naturpark, der gjorde vi følgende observasjoner  (en kort oppsummering):

Kjent person

Her så vi at de sosialiserte ulvene hilser til å begynne med, alfaulven hilser alltid først. Ulvene viste liten interesse etter en stund, og trakk seg tilbake. Men da dyrepasseren tilnærmet seg er de kontaktsøkende og vi observerte lek, men vi så også aggresjon/sjalusi hos den ene ulven som ikke var med på leken. Vi registrerte noe knurring.

Fremmed person      

Hos de ville ulvene så vi at de hadde en veldig utforskende men også forsiktig tilnærming til de fremmede personene. De snuste, og en av ulvene trakk seg etter hvert unna og var veldig forsiktig i forhold til resten. Vi registrerte ingen lyder.

Fremmed gjenstand

De sosialiserte ulvene utforsket noe, men bare en av dem gikk bort til gjenstanden. Når denne ulven ikke lengre viste  interesse og gikk unna, kom en annen ulven og utforsket og rullet seg over gjenstanden. Her registrerte vi heller ingen lyd.

Foring

Foringen foregikk hos de ville ulvene med at de fikk inn en hel hest. Flokken var til og begynne med utforskende, men ganske forsiktig. Etter 30 min nappet de i hesten første gang. En av ulvene holdt seg stort sett på lengre avstand enn resten. Til og begynne med registrerte vi noe piping/skriking. 

#De har ikke fått bearbeid studie av Vinterborgenhundene ennå, det kommer:)

Linda tok en del bilder som jeg fikk legge ut her:) Tusen takk Linda

Marianne blir sjarmert av Lasse

Hanne med Lasse og Lilli

observasjon av tilbudt appelsin og foring

Hm snop:)